Werkwijze


BoekIk begeleid basisscholen en kinderopvangorganisaties op maat.

Heeft u een vraag op het gebied van rekenen, jonge kind en/of pedagogische en didactische vaardigheden? Dan vindt er een kosteloos intakegesprek plaats waarin we bespreken wat precies uw vraag is en welke begeleiding ik kan bieden.

Vervolgens zal ik overzichtelijk op papier zetten welke begeleiding ik kan bieden en wat de opbrengsten hiervan zullen zijn. Daarbij zullen natuurlijk ook de kosten vermeld worden.

Hierna kan de begeleiding van start gaan. Ook gedurende de begeleiding zal ik continu met u en uw collega’s in gesprek blijven om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op jullie behoeften.